Czym jest Hoisting w JavaScript?

Link do artykułu: Czym jest hoisiting w JavaScript?

Hoisting to kolejny z podstawowych terminów w JavaScript. Znajomość tego zagadnienia często wymagana jest procesu rekrutacyjnego i pomaga w zrozumieniu działania kodu JavaScript.

Czym jest hoisting?

Hoisting (windowanie) mówi o tym jak działa JavaScript. W języku JavaScript podczas wykonywania kodu wszystkie deklaracje zmiennych oraz funkcji „przenoszone są na początek”, co oznacza że nieważna jest kolejność deklaracji i wywołania. Najpierw możemy wywołać funkcję, a dopiero potem ją zdefiniować.

„Przenoszone” – oczywiście tego nie powinniśmy rozumieć dosłownie. JavaScript najpierw wyszukuje w kodzie wszystkie deklaracje zmiennych i funkcji, a następnie zapisuje je w pamięci. Dopiero potem wykonuje kod.

Przykład hoistingu z funkcją

sum(2,2); // 4

function sum(a, b) {
  return a+b;
}

W powyższym przykładzie najpierw wywołałem funkcję sum(), a potem ją zadeklarowałem. Funkcja wykona się i zwróci 4. To jest właśnie przykład hoistingu.

Przykład hoistingu ze zmienną var

a = 10;

var a;

W przykładzie ze zmienną var najpierw wykonuję przypisanie wartości do zmiennej, a następnie ją deklaruję. Powyższy kod zgodnie z działaniem JavaScriptu można rozumieć w ten sposób:

var a;
a = 10;

To jest przykład hoistingu z wykorzystaniem zmiennych.

Hoisting i wyrażenie funkcyjne (function expression)

Wyrażenie funkcyjne nie będą hoistowane, ponieważ to nie jest deklaracja funkcji.

test(); // TypeError: test is not a function

var test = function() {
  return 'hurra!';
}

Powyższy przykład zwróci błąd. Hoistowanie dotyczy tylko deklaracji, czyli przypisanie zmiennej do funkcji (function expression) nie zostanie „przeniesione” na górę.

Hoisting z let, const

Deklaracja let

W przypadku let trzeba spodziewać się trochę innego działania, niż var.

a = 10; // ReferenceError: can't access lexical declaration `a' before initialization

let a;

W powyższym przykładzie otrzymaliśmy błąd, który mówi że nie ma dostępu do zmiennej a przed inicjalizacją. Inicjalizacja zmiennej let następuje w momencie przypisania do niej wartości. Dopóki nie nastąpi inicjalizacja, nie można wykorzystywać zmiennej let.

Czy hoisting z let tutaj zachodzi? Tak, tylko początkową wartością jest uninitialized.

function test() {
  console.log(a);
}

let a = 10;
test();

Powyższy kod zadziała poprawnie. Najpierw deklaruję funkcję test(), a następnie zmienną a. W momencie wykonywania funkcji test(), zmienna a jest już „zainicjalizowana„.

Deklaracja const

W przypadku const sprawa jest bardzo podobna do let. Dopóki zmienna nie zostanie „zainicjalizowana” wartością, będzie miała wartość uninitialized.

a = 10; // SyntaxError: missing = in const declaration

const a;

Różnica jest w zwracanym błędzie.

Deklaracja class

class również jest hoistowane i działa podobnie do let i const.

let testVar = new Test('value');

console.log(testVar); // ReferenceError: can't access lexical declaration `Test' before initialization

class Test {
  constructor(example) {
    this.example = example
  }
}

Podsumowanie

Teraz już wiadomo na czym polega hoisting w JavaScript. Zrozumienie tego zagadnienia z pewnością pozwoli uniknąć popełnienia kilku prostych błedów. Dla osób bardziej ciekawskich poniżej źródła informacji, gdzie można uzupełnić wiedzę.

Materiały

Advanced Javascript – Kyle Simpson (płatne) – https://www.pluralsight.com/courses/advanced-javascript

Hoisting na MDN – https://developer.mozilla.org/pl/docs/Glossary/Hoisting

Hoisting in Modern JavaScript — let, const, and var – https://blog.bitsrc.io/hoisting-in-modern-javascript-let-const-and-var-b290405adfda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *