Scrapowanie strony WWW z Cheerio w Node.js – praktyczny przykład

Link do artykułu Scrapowanie stron www w Nodejs

Cheerio poznaliśmy już w poprzednim artykule. Teraz przedstawię jak napisać prosty scraper www na podstawie mojego skryptu. Pobieram dane ze strony internetowej, a następnie zapisuję do pliku JSON (wykorzystam go później w aplikacji Reactowej).

Czym jest scrapowanie stron internetowych?

Scrapowanie w kontekście IT to zbieranie informacji ze stron internetowych. Czyli „jakieś” narzędzie wchodzi na określoną stronę i pobiera wskazane informacje. Istnieje wiele gotowych scraperów, w tym artykule przedstawię jak zrobić to za pomocą Node.js.

Co będziemy scrapować? Cel artykułu

W artykule przedstawię jak pobrać informację ze strony internetowejhttps://github.com/benmvp/frontend-confs. W tym repozytorium na Githubie znajdują się informacje na temat konferencji frontendowych. Przetworzę dane i zapiszę wszystko w pliku .json.

Dlaczego do pliku? Dane z pliku wykorzystam w aplikacji Reactowej – powstanie o tym kolejny artykuł.

Wszystkie pliki będą dostępne w repozytorium na Githubie (link na dole strony).

Lista konferencji frontendowych

Aplikacja znajduje się pod adresem: https://pbasiak.github.io/conferencesit/. Znajduje się tam lista konferencji frontendowych pobranego ze źródła powyżej. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie po nazwie, filtrowanie po państwie, regionie lub mieście. Dostępna jest mapka, na której zaznaczone są miejsca tych konferencji. Każda konferencja posiada link do oficjalnej strony.

Niestety dane nie posiadają spójnego wzoru, przez co niektóre wyniki mogą być nieprawidłowe. Będę pracował nad aplikacją i poprawnością danych oraz rozwijał ją pod względem ilości konferencji.

Frontendowe konferencje – https://pbasiak.github.io/conferencesit/

Pisanie scrapera WWW – zaczynamy!

Wymagania

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że posiadamy następujące rzeczy:

 • Node.js (użyta wersja: 10.15.3)
 • npm (użyta wersja: 6.6.0)
 • edytor kodu (np. Visual Studio Code)

Utworzenie projektu

Pierwszym krokiem będzie utworzenie folderu

mkdir nodejs-scraper

oraz inicjalizacja npma i uzupełnienia o potrzebne informacje.

npm init
npm init

Instalacja pakietów – cheerio, request, request-promise

Do prawidłowego działania należy zainstalować pakiety za pomocą komendy:

npm install cheerio request request-promise

cheerio

Cheerio odpowiada za parsowanie HTMLa. Więcej informacji można znaleźć w artykule, w którym opisałem bardziej szczegółowo bibliotekę cheerio.

request, request-promise

Biblioteki te odpowiadają za połączenie HTTP w aplikacji. Dzięki niej zostanie uzyskany kod HTML, który będzie parsowany za pomocą cheerio.

Plik główny

storeData – zapisywanie danych do pliku

const storeData = require('./modules/storeData');

Funkcja, która odpowiada za zapisanie danych do pliku w formacie JSON. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w artykule o zapisywaniu danych do pliku w Node.js.

Jako parametr przyjmuje dane i ścieżkę do pliku.

getFrontendData(function (frontendData) {
  storeData(frontendData, frontendDataPath);
});

frontendDataPath – ścieżka do zapisu pliku

const frontendDataPath = './data/frontendData.json';

frontendDataPath to stała, w której została przypisana ścieżka do pliku, w którym mają zostać zapisane dane. Jest to parametr w funkcji storeData.

getFrontendData – główna funkcja

const getFrontendData = require('./modules/getFrontendData');

W tej funkcji będzie się działo najwięcej.

Importowanie modułów

Na początku należy zaimportować moduły, które odpowiadają za połączenie HTTP oraz parsowanie HTML.

const rp = require('request-promise');
const $ = require('cheerio');

getLocationOs – pobieranie koordynat latitude i longtitude

Funkcja odpowiada za pobieranie koordynat dla podanego wyrażenia np. „Warsaw, Poland„, a następnie zwraca latitude oraz longitude. Te dwie wartości będą potrzebne do wyświetlania miejsc na mapie.

const rp = require('request-promise');

Do wykonywania połączenia ponownie importujemy request-promise.

const token = process.env.API_TOKEN; // GET YOUR TOKEN FROM MAPBOX API

Do poprawnego działania aplikacji wymagany jest token autoryzacyjny, który można zdobyć przez rejestrację w serwisie mapbox.

const locationUrl = `https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/${query}.json?access_token=${token}&cachebuster=1567505858379&autocomplete=true`;

Adres, w którym należy przekazać query (szukane miejsce) oraz token (pobierany z .env).

return rp(locationUrl)
    .then(function (html) {
      const result = JSON.parse(html);
      const longitude = result.features[0].center[0];
      const latitude = result.features[0].center[1];
      return {
        latitude,
        longitude
      };
    })
    .catch(function (err) {
      console.log(err);
    });

Kod, który pobiera koordynaty nie dostaje zwrotki w postaci JSON (tak jak to bywa w przypadku standardowego API), tylko znajduje w HTMLu znacznik i pobiera zapisane tam koordynaty.

const longitude = result.features[0].center[0];
const latitude = result.features[0].center[1];

Dlaczego? Szukałem najszybszego rozwiązania w celu pobrania tych wartości. Oczywiście zalecam zmianę powyższej funkcji, tak aby korzystała z API. Istnieje wiele takich API (zarówno płatne i darmowe rozwiązania).

return {
  latitude,
  longitude
};

Funkcja zwraca dwie wartości – latitude i longitude.

Pobieranie danych z cheerio

Na początku należy znaleźć znacznik HTML w kodzie strony. W tym przypadku poszukuję znacznika, który jest wierszem w tabeli.

Wyrażenie, które zwróci wszystkie wiersze w tabeli wygląda następująco.

.markdown-body table tbody tr

Należy się upewnić czy xpath zwraca nam dane, których potrzebujemy, bez przypadkowych elementów.

Poniższy kod prezentuje parsowanie HTML przez cheerio.

const data = [];

$('.markdown-body table tbody tr', html).each(function (i, item) {
        const name = $(item).children('td:nth-child(1)').text();
        const url = $(item).children('td:nth-child(1)').children('a').attr('href');
        const location = $(item).children('td:nth-child(2)').text().split(',');
        const city = location[0];
        const country = String(location[1]).trim();
        const date = $(item).children('td:nth-child(3)').text().replace(',', '').split(' ');
        const start_date = `${date[0]}.${date[1]}.${date[date.length - 1]}`;

        for (i = 0; i < monthNames.length; i++) {
          if (monthNames[i] === start_date[0]) {
            start_date[0] = i + 1;
          }
        }

        const dataItem = {
          name: name,
          url: url,
          city: city,
          country: country,
          start_date: start_date,
          category: 'frontend',
          lat: '',
          long: '',
        };

        if (Number(date[date.length - 1]) < Number(2019)) {
          return;
        }

        data.push(dataItem);
      });
      return extendFrontendData(data).then(result => {
        return callback(result);
      })
Tworzenie pustego obiektu
const data = [];

Tablica, w której będą zapisywane obiekty każdego wiersza z tabeli.

Definicje obiektu
const name = $(item).children('td:nth-child(1)').text();

Na początku są definicje stałych (przykład powyżej). W tych stałych zdefiniowane są odwołania do elementów (poprzez funkcję .children(’td:nth-child(1)’) – pobiera pierwszą komórkę, a z niej wartość tekstową) – każdej komórki np. name.

Każde inne pole jest pobierana analogicznie oraz są modyfikowane poprzez .split() lub .trim() – ważny jest format danych.

Definicja obiektu prezentuje się w taki sposób.

const dataItem = {
  name: name,
  url: url,
  city: city,
  country: country,
  start_date: start_date,
  category: 'frontend',
  lat: '',
  long: '',
};
Dodawanie na stos

Na końcu funkcji dodajemy wynik na stos poprzez:

data.push(dataItem);

Rozszerzamy obiekt o wartość latitude i longitude

return extendFrontendData(data).then(result => {
  return callback(result);
})

Wcześniej te pola zostały zdefiniowane jako puste stringi, teraz należy skorzystać z funkcji extendFrontendData, która wykorzystuje getLocationOs() i uzupełni każdy obiekt o te dwie wartości.

Powyższy callback wywołuje funkcję storeData, która kończy działanie i zapisuje wszystko do pliku, jeśli nie pojawi się żaden błąd.

const extendFrontendData = (frontendData) => {
  const requests = frontendData.map((item) => {
    return getLocationOs(item.country).then(data => {
      return {
        ...item,
        lat: data.latitude,
        long: data.longitude,
      };
    }, data => {
      return { item };
    });
  });

  return Promise.all(requests);
};

Uruchamiamy skrypt

node serverFront.js

Wynik poprawnego działania skryptu jest następujący:

Wynik działania skryptu nodejs-scraper

Rezultat

Sukces! Zapisały się 74 elementy!

Zawartość pliku frontendData.json

Podsumowanie

W artykule przedstawiłem jak stworzyć prostego scrapera z pomocą Node.js. Zachęcam do napisania własnego – wystarczy, że będzie pobierał kilka prostych informacji.

Chcę jeszcze dodać, że kod nie jest optymalny i można jeszcze wiele rzeczy poprawić. W wolnych chwilach będę nad tym pracował. Oczywiście jeśli masz sugestie jak poprawić kod to daj znać! Code Review mile widziane!

Źródła i przydatne linki

Cały powyższy kod na GitHubie: https://github.com/pbasiak/nodejs-scraper

Artykuł na temat cheerio: https://devpebe.com/2019/10/14/parsowanie-html-w-node-js-za-pomoca-cheerio-jquery-dla-node-js/


Daj znać jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz podzielić się własnym dziełem! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *